Tillbyggnad Malmön

Om projektet

Utmaningen med en större tillbyggnad till ett befintligt äldre hus är att få harmoni i helheten. I detta fall försvårades det hela avsevärt då tillbyggnaden var betydligt större än befintligt hus.

Ett generationsboende skapades genom att ”docka an” ett tvåvånings parhus med 1-planshuset. Åsbergs Arkitektkontor tog fram en smart och välanpassad lösning som vi sedan genomförda och förverkligade. Materialval och färgsättningar var givna från befintlig byggnad.

Det togs extra stor hänsyn till omgärdande natur genom bevarande av närliggande träd och direktanslutningar till berg vilket resulterade i att direkt när projektet stod klart kändes hela huset som en självklarhet på platsen.

Detaljer

  • Projekterat och byggt av EXLI AB
  • Ritat av Åsbergs Arkitektkontor
  • Byggt åt kund
  • 2-plans parhus
  • Boyta 140 kvm
  • Projektdatum 2019-2020

Med stor hänsyn till omgärdande natur och direktanslutningar till berg

Våra projekt